Đêm hội trăng rằm

Thể loại: Tập Thơ

Đêm hội trăng rằm

Cái gì sẽ xẩy ra khi Sắc chạm phải Không

Và cái gì sẽ xẩy ra khi Tưởng đi vào Phi Tưởng?

Kẻ trượng phu ơi hãy lại cùng tôi quan sát”

Hai tên hề Sinh Tử đang cùng nhau bày trò

ảo thuật trên sân khấu thế gian

Mùa thu lá chín, lá bay

Vàng đỏ diễn phô, đầy trời ngoạn mục

Đã từ bao lâu cành nâng niu nắm giữ

Sáng hôm nay cành buông : lá hồng theo gió bay đi

Đèn đã treo cờ đã giăng

Đêm hội trăng rằm đủ mặt

Bậc trượng phu ơi còn đợi gì ? vầng sáng trên cao chưa tắt

Đêm nay trời không một gợn mây

Đèn lửa hỏi thêm phiền

Lo chi chuyện cơm nước

Ai tìm, mà ai được?

Cùng trăng vui suốt đêm.