Đêm cầu nguyện

Thể loại: Tập Thơ

Đêm cầu nguyện

Thơ và nhạc: Nhất Hạnh

Giờ phút linh thiêng
Gió lặng chim ngừng
Trái đất rung động bảy lần
Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt
Bàn tay chuyển Pháp
Trong hương đêm tinh khiết
Ấn cát tường nở trắng một bông hoa
Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Giờ phút linh thiêng
Đóa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt
Nụ giác ngộ hé thành muôn thi thiết
Ngài về đây học tiếng nói loài người

Đêm nao
Từ trời Đâu Suất nhìn về
Chư thiên thấy địa cầu quê hương tôi sáng hơn vì sao sáng
Và tinh tú muôn phương chầu về
Cho đến khi vừng đông tỏa rạng
Cho đến khi vườn Lâm Tỳ Ni biến thành chiếc nôi êm
chào đón Bụt sơ sinh

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Nhưng đêm nay
Từ địa cầu quê hương tôi
Loài người mắt lệ rưng rưng
Hướng cả về mấy từng trời Đâu Suất
Tiếng kêu khóc của sinh linh ngã gục
Dưới bàn tay ma vương
Dưới bàn tay bạo lực căm thù

Trong bóng đêm
Địa cầu quê hương tôi đã mòn mỏi trông chờ
Giờ mầu nhiệm để Vô Biên hé mở
Cho bóng tối tan đi với niềm lo sợ
Cho hội Long Hoa về
Cho hội Long Hoa về

Nam Mô Bụt Di Lặc Hạ Sinh Trong Tương Lai
Nam Mô Bụt Di Lặc Hạ Sinh Trong Tương Lai
Nam Mô Bụt Di Lặc Hạ Sinh Trong Tương Lai

Để pháp âm tiếp nối bằng lời ca tiếng hát em thơ.