Đại Trượng Phu

Thể loại: Tập Thơ

Đại Trượng Phu

Thơ và nhạc: Nhất Hạnh

Cửa tùng đôi cánh khép
Một mũi tên sáng loáng lìa dây cung
Lao vút tới
Mặt trời nổ tung
Đầy sân hoa cam rụng
Phảng phất
Bóng vô cùng.