Cẩn trọng

Thể loại: Tập Thơ

Cẩn trọng

Bé Trần Đông Phương và Sư Ông
Tập thơ Dấu chân trên cát

Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi.