Các anh đứng dậy

Thể loại: Tập Thơ

Các anh đứng dậy

con của tôi nằm

trong nôi

thiên thần bé nhỏ

đất nước nằm trong cơn bão tố

con tôi nằm

trong cơn bão tố.

tôi muốn làm sao

đem thân yếu nhỏ

che chở con tôi

nhưng đất nước chuyển rung

và chiếc nôi con tôi

anh ơi

chị ơi

đã biết bao đêm

thao thức lòng đời

hôm qua và hôm nay

trên dưới ngút rừng khói lửa

bom đạn rung trời tiếng nổ

các anh đứng lên

vì thế hệ chúng nó

cho tôi góp phần công quả

các anh đứng dậy các anh ơi

Bài này thầy viết để tặng cho những người học trò của thầy vừa trở thành những bà mẹ mới. Anh Chinh Ba có phổ nhạc bài này và tôi đã hát nhiều lần ở các buổi họp ở Pháp, Hoà Lan, Thuỵ Sĩ và Anh Quốc.