Bụt là vầng trăng mát

Thể loại: Tập Thơ

Bụt là vầng trăng mát

Bụt là vầng trăng mát

Đi ngang trời thái không

Hồ tâm chúng sinh lặng

Trăng hiện bóng trong ngần.