Bỗng tan đi

Thể loại: Tập Thơ

Bỗng tan đi

sương đọng giọt

những đuôi lá trĩu xuống

trái cây sắp chín rồi

trên buổi sáng trái đất

đường hoa thủy tiên

sáng lên

bỗng nhiên khởi sự tan sương đầu ngõ

thương tuổi nhỏ

đường mê

đêm thâu những giọt nến chảy dài

một nụ hoa vừa nở giờ này trên sa mạc hiu quạnh

đâu đây

một hành tinh lạnh

chưa bao giờ mang hình ảnh nương cau vườn sắn

chưa bao giờ

hiến mình cho sự sống

bỗng tan đi

niềm khát khao vĩnh cữu của con người

Câu bỗng nhiên khởi sự tan sương đầu ngõ trong Tiếng Đập Cánh in là bỗng nhiên khởi sự vén mây đầu ngõ. Có lần đọc bài này thầy nói là nên chữa lại vén mây thành tan sương để cho hợp với lời tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời trong truyện Kiều. Anh Võ Đình và chị Teo Savory dịch như sau:

Disappearance

the leaf-tips bend
under their weight of dew
fruits are ripening in
earth’s early morning
jonquils light up in the sun
the curtain of cloud at the gateway
of the garden path begins to shift:
the Way of illusion

late at night the candle gutters
this instant in
some distant desert
a flower opens
and somewhere else a cold
aster that never knew
cassava patch or gardens of areca palms
never knew the joy of life
at that instant disappears:
man’s eternal yearning