Tình sách

Mưa gió chiều nay lạnh Giã từ, ta đi xa Tình sách ngàn muôn kiếp Còn nguyên vẻ đậm đà Tuyết phủ phương trời mới Giấc ngủ mộng quê nhà Võng đưa giòng chữ cũ Gió thoảng hương  chiều xa Những người bạn bé nhỏ Trung kiên và thực thà Nhớ sao mùi giấy mới … Đọc tiếpTình sách