Kinh Soi Gương

Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà tôn giả Đại Mục Kiện Liên đang cư trú giữa những người thuộc bộ tộc Bhagga, ở vườn Nai. Hôm ấy tôn giả Đại Mục Kiện Liên gọi các vị khất sĩ: “Này các bạn đồng tu.” Các vị khất sĩ trả lời: “Có … Đọc tiếpKinh Soi Gương

Kinh Sức Mạnh Quan Âm

“Thế Tôn muôn vẻ đẹpCon xin hỏi lại NgườiBồ Tát kia vì saoTên là Quan Thế Âm?” Bậc diệu tướng từ tônTrả lời Vô Tận Ý:“Vì hạnh nguyện Quan ÂmĐáp ứng được muôn nơi. “Lời thề rộng như biểnVô lượng kiếp qua rồiĐã theo ngàn muôn BụtPhát nguyện lớn thanh tịnh. “Ai nghe danh, thấy … Đọc tiếpKinh Sức Mạnh Quan Âm

Bài tựa Kinh Pháp Cú

Trong tạng kinh chữ Hán Người viết: Cư sĩ Chi Khiêm (thế  kỷ thứ III)Người dịch: Thích Nhất Hạnh Dhammapada là giáo nghĩa thiết yếu của các kinh. Dhamma là pháp, Pada là câu, là cú, là kệ. Pháp Cú có nhiều bộ khác nhau: có bộ có 900 câu kệ, có bộ 700 câu, … Đọc tiếpBài tựa Kinh Pháp Cú

Kinh An Lạc

Kinh An Lạc – Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng – Kinh thứ 23 Phẩm An Ninh (Kinh An Lạc). Phẩm này có 14 bài kệ. An ninh ở đây là an lạc, là hạnh phúc (sukha). An ninh đây cũng có nghĩa là an lành. Hạnh phúc và an lành là khi ta … Đọc tiếpKinh An Lạc

Kinh Bậc Minh Triết

Người bắn cung điều phục góc độ, người đi biển điểu phục sóng thuyền, người thợ mộc điều phục gỗ, kẻ trí giả điều phục tự thân. Minh Triết Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập tứ 明哲品法句經第十四 Kinh Bậc Minh Triết Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 14 Phẩm này có 17 bài … Đọc tiếpKinh Bậc Minh Triết

Kinh Bất Hại

Ai cũng sợ chết, không ai không sợ đau đớn do vũ khí gây ra. Hãy quán sát để thấy người ta ai cũng có cái sợ như mình, để ngừng lại sự bất hại và buông bỏ ý tưởng trừng phạt. Đao Trượng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập bát 刀杖品法句經第十八 Kinh Bất Hại … Đọc tiếpKinh Bất Hại

Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu nạn. Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiếc kén tự mình giam hãm lấy mình. Ái dục phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập nhị tam thập hữu nhị chương 愛欲品法句經第三十二 Kinh chiếc … Đọc tiếpKinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Con Đường

Không có con đường đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường đưa tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Đạo Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập bát 道行品法句經第二十八 Kinh Con Đường Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 28 Phẩm này … Đọc tiếpKinh Con Đường

Kinh Địa Ngục

Địa ngục có mặt ngay trong hiện tại, nếu mình phạm giới, nếu mình làm chứng nhân gian dối, nếu mình gây ra oan ức cho người vô tội. Địa Ngục Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập 地獄品法句經第三十 Kinh Địa Ngục Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 30 Phẩm này … Đọc tiếpKinh Địa Ngục

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điềm lành lớn nhất. Cát Tường Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập cửu 吉祥品法句經第三十九 Kinh Điềm Lành Lớn Nhất Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh … Đọc tiếpKinh Điềm Lành Lớn Nhất

Kinh Đối Chiếu

Không cần chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân tâm mình, ai biết được pháp hành xử này thì viễn viễn sẽ không còn tai họa. Song  Yếu Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ cửu 雙要品法句經第九二十有二章 Kinh Đối Chiếu Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 9 Phẩm này có … Đọc tiếpKinh Đối Chiếu

Kinh Hoa Hương

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh. Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị 華香品法句經第十二 Kinh Hoa Hương Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 12 Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa … Đọc tiếpKinh Hoa Hương

Kinh Lợi Dưỡng

Dù trời có rơi mưa thất bảo xuống thì cái ham muốn của con người cũng không thỏa mãn. Cái vui ít mà cái khổ thì nhiều, biết được như thế thì có thể trở thành bậc hiền nhân. Lợi Dưỡng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tam 利養品法句經第三十三 Kinh Lợi Dưỡng Dịch từ … Đọc tiếpKinh Lợi Dưỡng

Kinh Luyến Ái

Những ai không chạy theo những gì hòa nhoáng bên ngoài của tham dục, những ai biết tư duy, nói năng theo chánh pháp và tâm không bị cuốn theo tham ái, những vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng lũ sinh tử. Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tứ … Đọc tiếpKinh Luyến Ái

Kinh Đối Chiếu

Không cần chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân tâm mình, ai biết được pháp hành xử này thì viễn viễn sẽ không còn tai họa. Song  Yếu Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ cửu 雙要品法句經第九二十有二章 Kinh Đối Chiếu Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 9 Phẩm này có … Đọc tiếpKinh Đối Chiếu

Kinh Hoa Hương

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh. Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị 華香品法句經第十二 Kinh Hoa Hương Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 12 Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa … Đọc tiếpKinh Hoa Hương

Kinh Lợi Dưỡng

Dù trời có rơi mưa thất bảo xuống thì cái ham muốn của con người cũng không thỏa mãn. Cái vui ít mà cái khổ thì nhiều, biết được như thế thì có thể trở thành bậc hiền nhân. Lợi Dưỡng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tam 利養品法句經第三十三 Kinh Lợi Dưỡng Dịch từ … Đọc tiếpKinh Lợi Dưỡng