Ái ngữ lắng nghe

Con đã trở về Quỳ dưới đài sen quý Nhìn lên con quan chiêm và ngưỡng mộ Nét tâm linh rạng rỡ Tỏa chiếu trên vầng trán Thế Tôn Thế Tôn là ánh sáng bình minh Là không gian bao la bát ngát Là hành tinh vững chãi Chuyên chở chúng con Trong cuộc hành … Đọc tiếpÁi ngữ lắng nghe

Bài tụng thiếu nhi

Chắp tay búp sen Con nhìn lên Bụt Bụt đang ngồi yên Dáng Bụt rất hiền Bụt ngồi rất thẳng Hào quang tỏa chiếu Trên vầng trán cao Hai mắt Bụt sáng Nhìn thấy lòng con Thấy được niềm vui Cũng như nỗi khổ Miệng Bụt mĩm cười Nụ cười từ bi Chứa đầy hiểu … Đọc tiếpBài tụng thiếu nhi

Chuyển niệm

Chúng con hiện tiền tâm thanh tịnh Thiền tọa kinh hành và tụng kinh Xin nguyện Tam Bảo và Long Thiên Yểm trợ đạo tràng cùng bốn chúng Tám nạn ba đường đều thoát khỏi Bốn ân ba cõi thấm hồng ân Thế giới khắp nơi không chiến tranh Gió hòa mưa thuận dân an … Đọc tiếpChuyển niệm

50 bài tụng Duy biểu

Tàng thức 1.Tâm là đất gieo hạt Mọi hạt giống chứa đầy Tâm địa cũng chính là Toàn thể hạt giống ấy 2.Hạt giống có nhiều loại Sinh tử và Niết bàn Mê ngộ và khổ vui Danh xưng và tướng trạng 3.Hạt giống của thân tâm Giới, địa và thế gian Tất cả được … Đọc tiếp50 bài tụng Duy biểu

Năm giới tân tu

Từ ngày 15.11.2008 đến nay (tháng Bảy, 2009), nghĩa là trong gần tám tháng, bốn chúng Đạo Tràng Mai Thôn đã thực tập thiền tọa, thiền hành và pháp đàm liên tục, nhất là trong các khóa An Cư Kiết Đông 2008 – 2009, khóa tu nói tiếng Pháp (ngày 10 đến 17 tháng Tư … Đọc tiếpNăm giới tân tu

Năm giới

Đây là Giới Thứ Nhất:Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù … Đọc tiếpNăm giới