Soi gương

Chánh Niệm Là Đài GươngGương Soi Hình Tứ ĐạiĐẹp Nhất Là Tình ThươngVà Cái Nhìn Rộng Rãi

Dâng hương

Hương Đốt Khói Trầm Xông NgátKết Thành Một Đóa Tường VânĐệ Tử Đem Lòng Thành KínhCúng Dường Chư Bụt Mười PhươngGiới Luật Chuyên Trì Nghiêm MậtCông Phu Thiền Định Tinh CầnTuệ Giác Hiện Dần Quả BáuDâng Thành Một Nén Tâm Hương