Kinh Chiếc Lưới Ái Ân

Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu nạn. Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiếc kén tự mình giam hãm lấy mình. Ái dục phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập nhị tam thập hữu nhị chương 愛欲品法句經第三十二 Kinh chiếc … Đọc tiếpKinh Chiếc Lưới Ái Ân

Kinh Con Đường

Không có con đường đưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường đưa tới niết bàn. Niết bàn chính là con đường. Đạo Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập bát 道行品法句經第二十八 Kinh Con Đường Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 28 Phẩm này … Đọc tiếpKinh Con Đường

Kinh Địa Ngục

Địa ngục có mặt ngay trong hiện tại, nếu mình phạm giới, nếu mình làm chứng nhân gian dối, nếu mình gây ra oan ức cho người vô tội. Địa Ngục Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập 地獄品法句經第三十 Kinh Địa Ngục Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 30 Phẩm này … Đọc tiếpKinh Địa Ngục

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất

Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điềm lành lớn nhất. Cát Tường Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập cửu 吉祥品法句經第三十九 Kinh Điềm Lành Lớn Nhất Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh … Đọc tiếpKinh Điềm Lành Lớn Nhất

Kinh Đối Chiếu

Không cần chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân tâm mình, ai biết được pháp hành xử này thì viễn viễn sẽ không còn tai họa. Song  Yếu Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ cửu 雙要品法句經第九二十有二章 Kinh Đối Chiếu Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 9 Phẩm này có … Đọc tiếpKinh Đối Chiếu

Kinh Hoa Hương

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh. Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị 華香品法句經第十二 Kinh Hoa Hương Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 12 Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa … Đọc tiếpKinh Hoa Hương

Kinh Lợi Dưỡng

Dù trời có rơi mưa thất bảo xuống thì cái ham muốn của con người cũng không thỏa mãn. Cái vui ít mà cái khổ thì nhiều, biết được như thế thì có thể trở thành bậc hiền nhân. Lợi Dưỡng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tam 利養品法句經第三十三 Kinh Lợi Dưỡng Dịch từ … Đọc tiếpKinh Lợi Dưỡng

Kinh Luyến Ái

Những ai không chạy theo những gì hòa nhoáng bên ngoài của tham dục, những ai biết tư duy, nói năng theo chánh pháp và tâm không bị cuốn theo tham ái, những vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng lũ sinh tử. Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tứ … Đọc tiếpKinh Luyến Ái

Kinh Đối Chiếu

Không cần chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân tâm mình, ai biết được pháp hành xử này thì viễn viễn sẽ không còn tai họa. Song  Yếu Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ cửu 雙要品法句經第九二十有二章 Kinh Đối Chiếu Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 9 Phẩm này có … Đọc tiếpKinh Đối Chiếu

Kinh Hoa Hương

Hương thơm của hoa tuy là vi diệu, nhưng chưa chân thật bằng hương thơm của giới hạnh. Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị 華香品法句經第十二 Kinh Hoa Hương Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ 12 Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa … Đọc tiếpKinh Hoa Hương

Kinh Lợi Dưỡng

Dù trời có rơi mưa thất bảo xuống thì cái ham muốn của con người cũng không thỏa mãn. Cái vui ít mà cái khổ thì nhiều, biết được như thế thì có thể trở thành bậc hiền nhân. Lợi Dưỡng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tam 利養品法句經第三十三 Kinh Lợi Dưỡng Dịch từ … Đọc tiếpKinh Lợi Dưỡng

Kinh Luyến Ái

Những ai không chạy theo những gì hòa nhoáng bên ngoài của tham dục, những ai biết tư duy, nói năng theo chánh pháp và tâm không bị cuốn theo tham ái, những vị ấy thế nào cũng cắt ngang được dòng lũ sinh tử. Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tứ … Đọc tiếpKinh Luyến Ái

Kinh Người Xuất Sĩ

Người xuất sĩ dù là còn trẻ nhưng hết lòng thực tập Phật pháp thì cũng giống như một mặt trăng soi sáng thế gian trong khung trời không có mây ám. Sa Môn Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tứ 沙門品法句經第三十四 Kinh Người Xuất Sĩ Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng … Đọc tiếpKinh Người Xuất Sĩ

Kinh Phật Bảo

Người đi thuyền biết cách điều phục con nước, người tu lấy tinh tấn làm cầu để bước sang, con người lấy chủng tánh để nối kết, nếu muốn độ người phải có sức kiện hùng. Thuật Phật Phẩm  Pháp Cú Kinh đệ nhị thập nhị 述佛品法句經第二十二 Kinh Phật Bảo Dịch từ kinh Pháp Cú … Đọc tiếpKinh Phật Bảo

Kinh Phụng Trì

Người tu đích thực đang thực sự phục trì chánh pháp không hẳn là người đang nói nhiều về Phật pháp. Có thể kiến thức Phật pháp của người ấy còn ít, nhưng người ấy đang thật sự nương tựa vào chánh pháp để hành trì. Phụng Trì Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập … Đọc tiếpKinh Phụng Trì

Kinh Quả Báo

Không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới biển sâu, không phải ở trong hốc núi đá mà có thể tránh được nghiệp báo tai ương mình đã tạo ra. Ác Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập thất 惡行品法句經第十七 Kinh Quả Báo Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng Kinh thứ … Đọc tiếpKinh Quả Báo