Kinh Xa Lìa Ái Dục

Kinh Xa Lìa Ái Dục (Di Lặc Nạn Kinh)Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ bảy, Đại Tạng Tân Tu 198tương đương với Tissametteyya Sutta, Sutta-Nipàta 814-823 Bối Cảnh Đây là kinh Di Lặc Nạn. Câu hỏi của thầy Di Lặc là về đề tài năng lượng tình dục. Đế Tu Di Lặc (Tissa Metteya) là một … Đọc tiếpKinh Xa Lìa Ái Dục

Kinh Buông Bỏ Ân Ái

Kinh Buông Bỏ Ân Ái(Lão Thiếu Câu Tử Kinh)Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ sáu, Đại Tạng Tân Tu 198tương đương với Jarà Sutta, Sutta-Nipàta 804-813 Bối Cảnh Đây là kinh Lão Thiếu Câu Tử. Lão Thiếu Câu Tử nghĩa là già cũng chết trẻ cũng chết. Khung cảnh dựng lên: Bụt đang ở nước Vatsa … Đọc tiếpKinh Buông Bỏ Ân Ái