Thầy về Việt Nam 2018

Thầy về Việt Nam 2018

Thể loại: Hoằng pháp

Thầy về Việt Nam 2018

Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Vòng tròn giờ đây đang khép lại, tôi thấy rằng, đã đến lúc tôi cần trở về Tổ đình để chung sống cùng chư huynh đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về nơi đất Tổ và xây dựng nề nếp tu học tại Tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong suốt những năm qua. Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam, để được sống nơi đất Tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này…”

_ Thiền sư Thích Nhất Hạnh _

Thầy đã về

Đại chúng đón Thầy

Thầy trước hồ Bán nguyệt

Thầy dâng hương tại Chánh điện – Chùa Từ Hiếu