Thăm World Bank 2013

Thăm World Bank 2013

Thể loại: Hoằng pháp

Thăm World Bank 2013

Chủ tịch Jim Young Kim đích thân mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới thăm World Bank và nói chuyện.

Sư Ông trong buổi trò chuyện tại World Bank
Sư Cô Chỉ Nghiêm và Sư Cô Chân Không
Thiền sư lặng đi, hội trường im phắc khi nhắc đến chiến tranh, bom đạn và mất mát.
Sư Ông và tăng đoàn Làng Mai niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm bằng tiếng Phạn (Namo Avalokiteshvara)
Tăng đoàn Làng Mai đến từ khắp nơi
Tăng đoàn Làng Mai trong thính đường
Sư Ông đang trả lời câu hỏi từ khán giả
Giây phút vui vẻ
Khoảnh khắc tự tại