Thăm tượng tạc tại Mỹ

Thăm tượng tạc tại Mỹ

Thể loại: Hoằng pháp

Thăm tượng tạc tại Mỹ

Thầy đang ngồi trên xe bus cùng đại chúng để đi đến chỗ Tượng đài
Trên tượng đài từ bên tay trái nhìn qua là Tổng thống Franklin Roosevelt, Mẹ Teresa và Thầy.

So sánh hai nét mặt thì thấy một bên rất vui còn một bên rất khắc khổ.
Đây là tượng của Thầy kế bên tượng của tổng thống Franklin Roosevelt ngồi xe lăn.
Tượng chân dung Thiền sư Thích Nhất Hạnh