Tây Ban Nha 2014

Tây Ban Nha 2014

Thể loại: Hoằng pháp

Tây Ban Nha 2014

Chuyến hoằng pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai tại Tây Ban Nha từ ngày 27/04/2015 đến ngày 11/05/2015.

Thầy đến Tây Ban Nha
Thầy đến Tây Ban Nha
Pháp thoại công cộng
Nhà hát Lope de Vega, Madrid. Hơn 1400 người đã đến tham dự buổi pháp thoại.
Niệm Bồ tát Quan Thế Âm
Nhà hát Lope de Vega – Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm
Đi bộ cho hòa bình.1
Đi bộ cho hòa bình (Peace Walk) giữa lòng thành phố Madrid
Đi bộ cho hòa bình.2
Đi bộ cho hòa bình (Peace Walk) giữa lòng thành phố Madrid
Ngồi trong bình an
Ngồi trong bình an
Khóa tu giáo dục
 Khóa tu dành cho các nhà giáo dục tại đại học Barcelona, từ ngày 9 – 16/5/2014
Chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc
Chủ đề của buổi Pháp thoại công cộng ngày 27/04/2014 tại Madrid – “Chánh niệm là suối nguồn của hạnh phúc”
Mỉm cười đi con!
Mỉm cười đi con
Pháp thoại công cộng
Pháp thoại công cộng
Pháp thoại công cộng
Pháp thoại công cộng
Ngồi Thiền - Flashmob
Ngồi thiền
Gia đình cùng thực tập
Gia đình cùng thực tập
Thiền hành - Flashmob
Thiền hành
Cảnh sát mở đường
Cảnh sát dẫn đường
Thiền hành - Flashmob
Thiền hành
Ngồi thiền công cộng
Quảng trường lớn trước cung điện hoàng gia Palacio Reál của Vua Juan Carlos II – Ngồi thiền công cộng
Đi bộ cho hòa bình.3
Đi bộ cho hoà bình
Không đến cũng không đi
Cầm tay nhau, đứng bên nhau
Cảnh sát hộ tống đoàn thiền hành
Cảnh sát hộ tống đoàn thiền hành
Đi bộ cho hòa bình.4
Đi bộ cho hoà bình
Khu du lịch El Escorial
Khu du lịch El Escorial – Nơi diễn ra khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.1
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.2
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.3
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.4
Khoá tu nghệ thuật sống tỉnh thức – Thầy dạy các em thỉnh chuông
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.5
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức – Các em nhỏ tham gia khóa tu
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.6
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức – Sit in peace
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.7
Khoá tu Nghệ thuật sống tỉnh thức – Vấn đáp với Thầy
Khóa tu Nghệ thuật sống tỉnh thức.8
Thiền sinh tại Khoá tu
Sư chú Trời Hy Mã
Sư chú Trời Hy Mã
Thay in Spain 2014.jpg
Thầy giảng pháp tại Tây Ban Nha