MCU và Làng mai Thái 2011

MCU và Làng mai Thái 2011

Thể loại: Hoằng pháp

MCU và Làng mai Thái 2011

MCU and Plumvillage - Thai Lan 2011
MCU và Plumvillage – Thai Lan
TS Nhất Hạnh và Viện Trưởng trườngMahaChulalongkorn - kí hợp tác
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Viện trưởng Maha Chulalongkorn ký hợp tác
ts Nhất Hạnh và Viện Trưởng trường MahaChulalongkorn - Thái Lan 2011
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trao tặng MCU bức thư pháp
ts Nhất Hạnh và Viện Trưởng trường MahaChulalongkorn - Thái Lan 2011
Viện trưởng MCU trao quà kỉ niệm cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh