Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 – Hà Nội

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 - Hà Nội

Thể loại: Hoằng pháp

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 – Hà Nội

Lịch Trình
Chuyến Viếng Thăm của Thiền sư Nhất Hạnh
và Phái Ðoàn Phật Giáo Quốc Tế thuộc Tăng Thân Làng Mai
tại TP Hà Nội
Từ ngày 12-01-2005 (3/12 âl) đến ngày 23-01-2005 (14/12 âl)
và Từ ngày 15-03-2005 (6/2 âl) đến ngày 30-03-2005 (21/2 âl)

Tháng Một, 2005

 • 12-01-2005 (3/12 âl) Thứ Tư:

7:00 – Ðến phi trường Nội Bài, đi về chùa Bồ Ðề.

10:00 – Ðến chùa Bồ Ðề, nhận phòng.

11:00 – Ăn trưa và nghỉ ngơi cả buổi chiều

17:00 – Ăn tối và nghỉ ngơi cả buổi tối

 • 13-01-2005 (4/12 âl) Thứ Năm:

7:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

8:00 – Rời chùa Bồ Ðề đi hành hương chùa Dâu (Trung tâm Phật Giáo Luy Lâu),

          Thành Sĩ Nhiếp, chùa Bút Tháp

11:00 – Ăn trưa tại chùa Bút Tháp

13:30 – Rời chùa Bút Tháp, đi hành hương chùa Phật Tích (di tích các tháp tổ),

            viếng thăm Ðền Ðô (di tích 8 vị vua đời Lý)

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề và nghỉ ngơi

 • 14-01-2005 (5/12 âl) Thứ Sáu:

6:00 – Rời chùa Bồ Ðề đi hành hương chùa Trăm Gian và chùa Thầy. Ăn sáng trên xe

11:00 – Ăn trưa tại chùa Cựu Quán (Nội An)

14:00 – Rời chùa Cựu Quán, viếng thăm Ðền Cổ Loa

16:15 – Rời Ðền Cổ Loa, viếng thăm chùa Lại Ðà

17:00 – Ăn tối tại chùa Lại Ðà

18:30 – Rời chùa Lại Ðà, về lại chùa Bồ Ðề

 • 15-01-2005 (6/12 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Rời chùa Bồ Ðề viếng thăm và tham dự ngày quán niệm tại chùa Ðình Quán.

7:00 – Ăn sáng tại chùa Ðình Quán

8:30 – Thuyết giảng

11:00 – Ăn trưa

13:00 – Thiền buông thư và thiền lạy

14:00 – Pháp đàm

15:30 – Rời chùa Ðình Quán, viếng thăm chùa Văn Trì (đi bộ 700m)

17:00 – Ăn tối tại chùa Văn Trì

18:30 – Rời chùa Văn Trì, về lại chùa Bồ Ðề

 • 16-01-2005 (7/12 âl) Chủ Nhật:

6:00 – Rời chùa Bồ Ðề viếng thăm và tham dự thuyết giảng tại chùa Liên Phái

7:00 – Ăn sáng tại chùa Liên Phái

8:30 – Thuyết giảng

10:00 – Rời chùa Liên Phái, viếng thăm chùa Trấn quốc

11:30 – Ăn trưa và chia sẻ

13:00 – Nghỉ ngơi hay đi dạo cá nhân tại đền Trấn Vũ, hồ Tây, hồ Trúc Bạch

14:00 – Rời Trấn Quốc, thăm hồ Hoàn Kiếm

            (Xuống xe tại phố Tràng Tiền, thăm vườn hoa Lý Thái Tổ, thăm đền Ngọc Sơn)

15:15 – Thăm chợ Ðồng Xuân

16:30 – Lên xe về lại chùa Bồ Ðề

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 17-01-2005 (8/12 âl) Thứ Hai:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề viếng thăm chùa Quán Sứ

8:00 – 9:30 – Ðảnh lễ Ðại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch – Ðức Pháp Chủ GHPGVN,

                    Viếng thăm Chư Tôn Ðức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng

                    trong Hội Ðồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN

9:45 – Rời chùa Quán Sứ viếng thăm Ban Tôn Giáo Chánh Phủ

10:00 – 11:00 – Ðại diện đoàn viếng thăm Ban Tôn Giáo Chánh Phủ,

                   số còn lại của đoàn viếng thăm Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

11:15 – Ðại diện đoàn viếng thăm Văn Miếu (Quốc Tử Giám)

12:00 – Cả đoàn rời Văn Miếu, viếng thăm chùa Phụng Thánh

13:00 – Ăn trưa tại chùa Phụng Thánh

15:00 – Rời chùa Phụng Thánh, viếng thăm chùa Bát Tràng

16:00 – Viếng thăm làng gốm Bát Tràng

16:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

18:00 – Rời chùa Bồ Ðề, viếng thăm Câu lạc bộ Thân hữu Di sản Việt Nam

            ( the Friends of Vietnam Heritage) tại Viện Goethe (Goethe Institute)

18:30 – 21:15 – Trao đổi về thiền học

21:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

 • 18-01-2005 (9/12 âl) Thứ Ba:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề

8:00 – 9:15 – Viếng thăm di tích thành cổ Thăng Long

9:30 – Rời thành cổ Thăng Long, viếng thăm chùa Lý Triều Quốc Sư

10:15 – Rời chùa Lý Triều Quốc Sư

10:30 – 13:00 – Viếng thăm Chư Tôn Ðức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Trưởng

            trong Ban Trị Sự Phật Giáo Thành Phố Hà Nội tại chùa Bà Ðá và dùng cơm trưa tại đây

14:00 – Rời chùa Bà Ðá, viếng thăm Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo

14:30 – Thuyết giảng, Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam

17:00 – Viếng thăm chùa Tảo Sách

17:30 – Ăn tối tại chùa Tảo Sách

 • 19-01-2005 (10/12 âl) Thứ Tư:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề

8:00 – 10:30 – Viếng thăm và chia sẻ với Tăng Ni sinh Học Viện và Cao Ðẳng PGVN tại Hà Nội,

                       cư sĩ có thể dự thính

11:00 – Ăn trưa tại chùa Quán Sứ

12:00 – Ðại diện đoàn nghỉ tại chùa Quán Sứ, số còn lại về lại chùa Bồ Ðề và nghỉ trưa tại chùa Bồ Ðề

13:30 – Ðại diện đoàn rời chùa Quán Sứ, viếng thăm Học Viện PGVN tại Sóc Sơn.

            Ðoàn từ chùa Bồ Ðề sẽ nhập vào đại diện đoàn tại cầu Chương Dương

16:30 – Rời Học Viện PGVN tại Sóc Sơn, viếng thăm chùa Mai Nội

17:00 – Ăn tối tại chùa Mai Nội

18:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

 • 20-01-2005 (11/12 âl) Thứ Năm:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề, viếng thăm Chùa Bằng

8:00 – 10:30 – Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh Trung Cấp A và B, cư sĩ có thể dự thính

11:00 – Thiền hành

12:30 – Ăn trưa

13:30 – Thiền buông thư và thiền lạy

15:00 – Pháp đàm theo nhóm

16:30 – Rời chùa Bằng, viếng thăm chùa Pháp Vân

17:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân

18:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

 • 21-01-2005 (12/12 âl) Thứ Sáu:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:30 – Quý sư trụ trì và tăng ni Thành Phố Hà Nội và vùng phụ cận tập họp tại chùa Bồ Ðề

8:00 – 10:30 – Thuyết giảng và chia sẻ với quý sư trụ trì và tăng ni Thành Phố Hà Nội và vùng phụ cận

11:00 – Thiền hành

12:30 – Ăn trưa

13:30 – Thiền buông thư và thiền lạy

15:00 – Pháp đàm theo nhóm

16:30 – Chia tay

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 22-01-2005 (13/12 âl) Thứ Bảy:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề, nghỉ ngơi và thu xếp hành lý

11:00 – Ăn trưa và nghỉ ngơi tại chùa Bồ Ðề

13:30 – Rời chùa Bồ Ðề, đi đến chùa Quán Sứ

14:00 – 17:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với quần chúng Phật tử tại gia và xuất gia tại chùa Quán Sứ,   Cuộc phối hợp tuyệt hảo của tuệ giác đạo Bụt và thờ cúng tổ tiên tại Việt Nam

17:15 – Về lại chùa Bồ Ðề

17:45 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 23-01-2005 (14/12 âl) Chủ Nhật:

4:00 – Chuyển hành lý lên xe

4:30 – Rời chùa Bồ Ðề ra phi trường đi TP Hồ Chí Minh, chuyến bay VN741, rời lúc 7:00AM

Tháng Ba, 2005

 • 15-03-2005 (6/2 âl) Thứ Ba:

9:40 – Ðến phi trường Nội Bài (chuyến bay VN242 đi từ Huế) và đi về chùa Bồ Ðề.

12:00 – Ăn trưa và nghỉ ngơi

14:00 – Rời chùa Bồ Ðề, viếng thăm Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo

14:30 – Thuyết giảng, Thiền học trong văn hóa Việt Nam và truyện Kiều

17:00 – Về lại chùa Bồ Ðề

17:30 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 16-03-2005 (7/2 âl) Thứ Tư:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề, đi thăm đền Hùng (có chương trình riêng)

17:30 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 17-03-2005 (8/2 âl) Thứ Năm:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề, đi đến Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

8:00 – 10:00 – Thuyết giảng,

          Sự kết hợp kỳ diệu giữa thờ cúng Tổ tiên của người Việt Nam và tuệ giác đạo Phật

10:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

11:00 – Ăn trưa

14:00 – Rời chùa Bồ Ðề, viếng thăm chùa Diên Hựu (Một Cột) và phố cổ Hà Nội

16:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 18-03-2005 (9/2 âl) Thứ Sáu:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

7:15 – Rời chùa Bồ Ðề, đi đến Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh

8:00 – 10:00 – Thuyết giảng, Vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại

10:30 – Về lại chùa Bồ Ðề

11:00 – Ăn trưa

14:00 – 17:00 – Thuyết giảng, Tuổi Trẻ – Tình Yêu – Lý Tưởng

17:00 – Ăn tối tại chùa Bồ Ðề

 • 19-03-2005 (10/2 âl) Thứ Bảy và 20-03-2005 (11/2 âl) Chủ Nhật:

           Hai ngày sinh hoạt khóa tu với Phật tử cư sĩ tại chùa Bồ Ðề với chủ đề:  

           Những phép thực tập hữu hiệu để điều phục cơn giận và tái lập truyền thông

 • 21 đến 25-03-2005 (12/2 âl đến 16/2 âl) Thứ Hai đến Thứ Bảy:

           Năm ngày sinh hoạt khóa tu với các vị xuất gia (tăng ni sinh Học Viện, Cao Ðẳng, Trung Cấp A và B cùng chư tăng ni TP Hà Nội và vùng phụ cận)

 • 26-03-2005 (17/2 âl) Thứ Bảy:

6:30 – Rời chùa Bồ Ðề (ăn sáng trên xe ),

           đi Học Viện PGVN tại Sóc Sơn, tham dự ngày Cổ Phật Khất Thực

          (Ăn cơm theo thời Ðức Phật)

17:00 – Ăn tối tại Bồ Ðề

 • 27 đến 29-03-2005 (18/2 âl đến 20/2 âl) Chủ Nhật đến Thứ Ba:

          Viếng thăm Yên Tử và Vịnh Hạ Long

 • 30-03-2005 (21/2 âl) Thứ Tư:

6:00 – Ăn sáng tại chùa Bồ Ðề

8:30 – Chuyển hành lý lên xe

9:00 – Rời chùa Bồ Ðề ra phi trường đi Bình Ðịnh, chuyến bay VN315, rời lúc 11:45AM