Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 -TP Hồ Chí Minh

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 -TP Hồ Chí Minh

Thể loại: Hoằng pháp

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 -TP Hồ Chí Minh

Lịch Trình
Chuyến Viếng Thăm của Thiền sư Nhất Hạnh
và Phái Ðoàn Phật Giáo Quốc Tế thuộc Tăng Thân Làng Mai
tại TP Hồ Chí Minh
Từ ngày 23-01-2005 (14/12 âl) đến ngày 18-02-2005 (10/1 âl)

 • 23-01-2005 (14/12 âl) Chủ Nhật:
  • 9:00 – Ðến phi trường Tân Sơn Nhất, đi về chùa Pháp Vân
  • 10:45 – Ðến chùa Pháp Vân
  • 11:30 – Ăn trưa
  • 14:30 – Thăm viếng và đảnh lễ H.T. T. Trí Tịnh, H.T. T. Trí Quang
  • 18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi
 • 24-01-2005 (15/12 âl) Thứ Hai:
  • 6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  • 7:00 – Rời chùa Pháp Vân
  • 8:00 – Thăm viếng và đảnh lễ H.T. Trưởng Ban Trị Sự và Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự Thành Hội PG TP HCM (Chùa Ấn Quang), thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Ấn Quang
  • 9:00 – Rời Tổ Ðình Ấn Quang9:30Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Ðồng Trị Sự GHPGVN – Văn Phòng 2 và Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Phật Giáo Quốc Tế (Thiền Viện Quảng Ðức)
  • 10:30 – Rời Thiền Viện Quảng Ðức
  • 11:00 – Thăm viếng Chùa Dược Sư và ăn trưa tại đây
  • 14:00 – Tiếp tục thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Hoà Thượng Trưởng Lão tại TP Hồ Chí Minh Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Chùa Kỳ Viên
  • 18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi
 • 25-01-2005 (16/12 âl) Thứ Ba:
  • 6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  • 7:00 – Rời chùa Pháp Vân, thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Ban Quản Trị Tổ đình Vĩnh Nghiêm và Chư Tôn Ðức Ban Giám Hiệu Trường Cao Trung Phật Học TP Hồ Chí Minh
  • 8:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với Tăng Ni sinh trường Cao Trung Phật Học TP Hồ Chí Minh tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
  • 10:00 – Thiền hành
  • 11:00 – Ăn trưa tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm
  • 13:30 – Thiền buông thư
  • 15:00 – Pháp đàm
  • 17:00 – Rời Tổ đình Vĩnh Nghiêm, về lại chùa Pháp Vân
  • 18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi
 • 26-01-2005 (17/12 âl) Thứ Tư:
  • 6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  • 7:00 – Rời chùa Pháp Vân, thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Hội Ðồng Quản Trị Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, Hội Ðồng Ðiều Hành Học Viện PG Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Chư Tôn Ðức Thiền Viện Vạn Hạnh
  • 8:00Thuyết giảng và chia sẻ với Chư Tăng Ni Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam và Tăng Ni sinh Học Viện PG Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh
  • 10:00 – Thiền hành11:00Ăn trưa tại Thiền Viện Vạn Hạnh
  • 13:30 – Thiền buông thư
  • 15:00 – Pháp đàm
  • 17:00 – Rời Thiền Viện Vạn Hạnh, về lại chùa Pháp Vân
  • 18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi
 • 27-01-2005 (18/12 âl) Thứ Năm:
  5:30 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  6:30 – Chuyển hành lý lên xe
  7:00 – Rời chùa Pháp Vân, thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tịnh Xá Trung Tâm
  8:00 – Thuyết giảng và chia sẻ với Chư Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ
  10:00 – Thiền hành
  11:00 – Ăn trưa và nghỉ ngơi tại Tịnh Xá Trung Tâm
  13:00 – Thiền buông thư
  14:00 – Pháp đàm theo nhóm
  15:30 – Rời Tịnh Xá Trung Tâm, đi đến và ở tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) và vùng phụ cận
  17:00 – Tập trung tại chùa Hoằng Pháp, ghi danh tham dự khóa tu Tăng Ni và nhận phòng
  18:00 – Khóa tu Tăng Ni bắt đầu Ăn tối trong im lặng tại chùa Hoằng Pháp
  19:30 – Lễ khai mạc khóa tu Tăng Ni, pháp thoại hướng dẫn tổng quát
  21:00 – Thiền ngồi
  22:00 – Thực tập im lặng hùng tráng và nghỉ ngơi

 • 28-01-2005 (19/12 âl) đến 02-02-2005 (24/12 âl): Khóa tu Tăng Ni tại chùa Hoằng Pháp
  30-01-2005 (21/12 âl): Ngày Cổ Phật Khất Thực tại chùa Hoằng Pháp

 • 02-02-2005 (24/12 âl) Thứ Tư:
  16:00 – Rời chùa Hoằng Pháp, về lại chùa Pháp Vân
  18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi

 • 03-02-2005 (25/12 âl) Thứ Năm:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  7:30- Rời chùa Pháp Vân, các Sư Cô Làng Mai thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Ni, thăm chợ Tết Các Thầy, các Sư Chú và phái đoàn Làng Mai thăm chợ Tết17:00 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức chùa Xá Lợi và dùng bữa tối nhẹ tại đây
  18:30 – Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi
  21:30 – Về lại chùa Pháp Vân

 • 04-02-2005 (26/12 âl) Thứ Sáu:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  7:30 – Phái đoàn Làng Mai thăm chợ Tết
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Pháp Vân
  Chương trình dự kiến
  13:30 – Rời chùa Pháp Vân, đi đến Rạp Hát Hòa Bình
  14:30 – Thuyết giảng: ‘Tương lai của đạo Bụt ở Âu, Úc và Mỹ Châu’
  18:30 – Dùng bữa tối tại Tổ Ðình Ấn Quang
  20:00 – Về lại chùa Pháp Vân

 • 05-02-2005 (27/12 âl) Thứ Bảy:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  7:30 – Phái đoàn Làng Mai thăm chợ Tết
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Pháp Vân Chương trình dự kiến
  13:30 – Rời chùa Pháp Vân, đi đến Rạp Hát Hòa Bình
  14:30 – 17:30Kinh thơ nhạc tâm linh do Tăng thân Làng Mai thực hiện: ‘Hạnh Nguyện Ðức Phổ Hiền và Quán Thế Âm trong đời sống Thế Kỷ 21’18:30 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi

 • 06-02-2005 (28/12 âl) Chủ Nhật:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  8:00 – Lễ khánh thành giảng đường và tăng xá tại chùa Pháp Vân
  10:00- Thuyết giảng: ‘Thiết lập lại truyền thông giữa hai thế hệ, nối kết hai nền văn hóa và dựng lại tình thâm trong gia đình’12:00 – Thiền hành
  13:00 – Ăn trưa tại chùa Pháp Vân
  14:15 – Thiền buông thư
  15:00 – Pháp đàm 18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi

 • 07-02-2005 (29/12 âl) Thứ Hai:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  7:30 – Phái đoàn Làng Mai thăm chợ Tết
  18:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân và nghỉ ngơi

 • 08-02-2005 (30/12 âl) Thứ Ba:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân Chuẩn bị đón mừng Năm Mới
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Pháp Vân
  17:00 – Ăn tối tại chùa Pháp Vân
  19:00 – Sinh hoạt thơ văn cuối năm và đón giao thừa tại chùa Pháp Vân
  22:00 – Thiền lạy
  23:30 – Thiền ngồi, lễ giao thừa và đón năm mới Ất Dậu – 2005

 • 09-02-2005 (1/1 âl) đến 11-02-2005 (3/1 âl): Sinh hoạt Tết tại chùa Pháp Vân
  (có chương trình chi tiết)
  11-02-2005 (3/1 âl) Thứ Sáu:
  o 15:00 – Chuyển hành lý lên xe
  o 15:30 – Rời chùa Pháp Vân, đi đến và ở tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) và vùng phụ cận
  o 17:00 – Cư Sĩ tập trung tại chùa Hoằng Pháp, ghi danh tham dự khóa tu Cư Sĩ và nhận phòng
  o 18:00 – Khóa tu Cư Sĩ bắt đầu Ăn tối trong im lặng tại chùa Hoằng Pháp
  o 19:30 – Lễ khai mạc khóa tu Cư Sĩ, pháp thoại hướng dẫn tổng quát
  o 21:00 – Thiền ngồi
  o 22:00 – Thực tập im lặng hùng tráng và nghỉ ngơi

 • 12-02-2005 (4/1 âl) Thứ Bảy:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Hoằng Pháp
  7:30 – Thiền hành
  9:00 – Thuyết giảng
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Hoằng Pháp
  13:30 – Thiền buông thư
  15:00 – Pháp đàm
  18:00 – Ăn tối tại chùa Hoằng Pháp
  20:00 – Thiền ngồi
  21:30 – Thực tập im lặng hùng tráng và nghỉ ngơi

 • 13-02-2005 (5/1 âl) Chủ Nhật:
  6:00 – Truyền Năm Giới
  7:30 – Ăn sáng tại chùa Hoằng Pháp
  9:00 – Thuyết giảng: ‘Ðón chào Ðức Từ Thị Di Lặc, đức Phật của thương yêu, đức Phật của thế kỷ chúng ta’
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Hoằng Pháp
  13:30 – Thiền buông thư
  15:00 – Thiền trà
  17:00 – Ăn tối tại chùa Hoằng Pháp
  19:00 – Về lại chùa Pháp Vân

 • 14-02-2005 (6/1 âl) đến 16-02-2005 (8/1 âl):
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  Chương trình dự kiến
  7:30 – Nghỉ ngơi, thăm viếng cá nhân hay chia sẻ
  11:00 – Ăn trưa tại chùa Pháp Vân
  17:00 – 21:30 – Thuyết giảng tại chùa Pháp Vân

 • 17-02-2005 (9/1 âl) Thứ Năm:
  6:00 – Ăn sáng tại chùa Pháp Vân
  Chương trình dự kiến
  7:30 – Nghỉ ngơi, mua sắm và chia tay

 • 18-02-2005 (10/1 âl) Thứ Sáu:
  4:30 – Chuyển hành lý lên xe, ăn sáng cá nhân
  5:00- Rời chùa Pháp Vân, ra phi trường đi Huế, chuyến bay VN250, rời lúc 6:30AM và đến Huế lúc 7:50AM