Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 – Bình Định

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 - Bình Định

Thể loại: Hoằng pháp

Lịch trình chuyến đi Việt Nam năm 2005 – Bình Định

Lịch Trình
Chuyến Viếng Thăm của Thiền sư Nhất Hạnh
và Phái Ðoàn Phật Giáo Quốc Tế thuộc Tăng Thân Làng Mai
tại Tỉnh Bình Ðịnh
Từ ngày 30-03-2005 (21/2 âl) đến ngày 11-04-2005 (3/3 âl)

 • 30-03-2005 (21/2 âl) Thứ Tư:

15:10 – Ðến phi trường Phù Cát, đi về chùa Long Khánh

16:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Long Khánh Thăm viếng và đảnh lễ

             H.T. Trưởng Ban Trị Sự và Chư Tôn Giáo Phẩm Ban Trị Sự Tỉnh Hội PG tại Bình Ðịnh

17:15 – Nhận phòng

18:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh và nghỉ ngơi

 • 31-03-2005 (22/2 âl) Thứ Năm:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Rời chùa Long Khánh, đi đến Tu Viện Nguyên Thiều

8:15 – Thăm viếng và đảnh lễ Ðại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang

9:15 – Rời Tu Viện Nguyên Thiều, đi đến chùa Thiên Phước

10:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Hòa Thượng Thích Phước Thành

11:30 – Ăn trưa tại chùa Thiên Phước 14:30 – Rời chùa Thiên Phước, đi đến chùa Thiên Ðức

15:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn

16:30 – Rời chùa Thiên Ðức, về lại chùa Long Khánh

18:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh và nghỉ ngơi

 • 01-04-2005 (23/2 âl) Thứ Sáu:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Rời chùa Long Khánh, đi đến Bảo Tàng Viện Quang Trung

8:30 – Thăm viếng Bảo Tàng Viện Quang Trung

10:00 – Rời Bảo Tàng Viện Quang Trung, đi đến chùa Thập Tháp

10:30 – Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Ðức Tổ Ðình Thập Tháp

11:30 – Ăn trưa tại chùa Thập Tháp

14:30 – Rời chùa Thập Tháp, về lại chùa Long Khánh

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Truyền thống Thiền tập của Phật Giáo Việt Nam

21:30 – Nghỉ ngơi

 • 02-04-2005 (24/2 âl) Thứ Bảy:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Thiền Hành 9:00 – Thuyết giảng, Phương pháp điều phục cơn giận

11:30 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Pháp đàm

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán

21:30 – Nghỉ ngơi

 • 03-04-2005 (25/2 âl) Chủ Nhật:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Thiền Hành

9:00 – Thuyết giảng, Tương lai văn hóa Việt Nam

11:30 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Thiền lạy

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Thiết lập lại truyền thông giữa hai thế hệ,

             nối kết hai nền văn hóa và dựng lại tình thâm trong gia đình

21:30 – Nghỉ ngơi

 • 04-04-2005 (26/2 âl) đến 06-04-2005 (28/2 âl):

            Khóa tu Tăng Ni tại Tu Viện Nguyên Thiều (có chương trình riêng)

 • 07-04-2005 (29/2 âl) Thứ Năm:

            Ngày sinh hoạt ngoài trời cho Tăng Ni tại Bãi Bàu (có chương trình riêng)

 • 08-04-2005 (30/2 âl) Thứ Sáu:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Rời chùa Long Khánh, phái đoàn cư sĩ thăm viếng quần thể tháp Bánh Ít (gần Tu Viện Nguyên Thiều)

11:30 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Ðạo Bụt đi song song với khoa học kỷ thuật

             có thể hướng dẫn con người về nẻo an lạc và thương yêu 21:30 – Nghỉ ngơi

 • 09-04-2005 (1/3 âl) Thứ Bảy:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Thiền Hành

9:00 – Thuyết giảng với chủ đề Kinh thơ nhạc do Tăng thân Làng Mai thực hiện

11:30 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Pháp đàm

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Tuổi Trẻ – Tình Yêu – Lý Tưởng

21:30 – Nghỉ ngơi

 • 10-04-2005 (2/3 âl) Chủ Nhật:

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

7:30 – Thiền Hành

9:00 – Thuyết giảng, Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy

11:30 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

13:30 – Thiền buông thư

15:00 – Thiền trà

17:00 – Ăn tối tại chùa Long Khánh

18:30 – Thuyết giảng tại chùa Long Khánh, Tây phương đang tiếp nhận đạo Bụt như thế nào ?

21:30 – Nghỉ ngơi

Chú ý – Ngày này đã có một nhóm (Nhóm 1) rời Chùa Long Khánh, đi TP Hồ Chí Minh bằng xe lửa.     

 • 11-04-2005 (3/3 âl) Thứ Hai:

Nhóm 2

5:30 – Chuyển hành lý lên xe , ăn sáng cá nhân

6:00 – Rời chùa Long Khánh, ra phi trường đi TP Hồ Chí Minh, chuyến bay VN459,

           rời lúc 8:40AM và đến TP Hồ Chí Minh lúc 10: 05AM

Nhóm 3

6:30 – Ăn sáng tại chùa Long Khánh

11:00 – Ăn trưa tại chùa Long Khánh

13:00 – Chuyển hành lý lên xe

13:30 – Rời chùa Long Khánh, ra phi trường đi TP Hồ Chí Minh, chuyến bay VN461,

             rời lúc 15:50 và đến TP Hồ Chí Minh lúc 17:15

21:00 – Có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất Rời TP Hồ Chí Minh, về lại Pháp,

            chuyến bay vào lúc 23:00