Hàn Quốc 2013

Hàn Quốc 2013

Thể loại: Hoằng pháp

Hàn Quốc 2013

Buddhist Television Network.jpg
Thầy giảng pháp tại Chùa Woljeongsa – Hàn Quốc
họp báo 1.jpg
Họp báo
Họp báo 2.jpg
Họp báo
Woljeongsa (1).jpg
Chùa Woljeongsa – Hàn Quốc
Woljeongsa (2).jpg
Chùa Woljeongsa – Hàn Quốc
Woljeongsa (3).jpg
Thầy hướng dẫn thiền sinh thỉnh chuông
Woljeongsa (4).jpg
Thiền hành
Woljeongsa (6).jpg
Woljeongsa (7).jpg
Woljeongsa (8).jpg
Chùa Woljeongsa – Hàn Quốc
Hongbeopsa-1.jpg
Chùa Hongbepsa – Busan
Beomosa (1).jpg
Chùa Hongbepsa – Busan
Beomosa (3).jpg
Chùa Hongbepsa – Busan
Beomosa (4).jpg
Chùa Hongbepsa – Busan
Choong Ang - Seoul  (1).jpg
Choong Ang – Seoul
Choong Ang - Seoul  (3).jpg
Choong Ang – Seoul
Choong Ang - Seoul (4).JPG
Choong Ang – Seoul
wake up Korea 1.jpg
Wake up – Korea
wake up Korea 2.jpg
Wake up – Korea