Boston, Mỹ 2013

Boston, Mỹ 2013

Thể loại: Hoằng pháp

Boston, Mỹ 2013

Tháng 09 năm 2013, hàng ngàn người đã cùng thực tập thiền với Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại quảng trường Copley Square Sunday, Boston, Mỹ.

Thầy bắt đầu bằng hành động ngồi yên và không nói gì trong suốt 25 phút. Thầy đã làm cho cả trung tâm thành phố vốn ồn ào, náo nhiệt cũng trở nên yên lặng cùng với Thầy.

Sự xuất hiện của Thiền sư tại Boston là cơ hội cho cộng đồng Phật tử địa phương, đây là điểm dừng chân công cộng duy nhất dành cho công chúng trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ của Thiền sư
Sự im lặng chỉ dừng lại khi Thiền sư khuyến khích thính chúng thực tập thở vào, thở ra và cảm nhận chúng
Thiền sư thực hành thiền trước đám đông với 2000 người
Sư Pháp Nguyên (thị giả của Thầy tại Tu viện Làng Mai, Pháp) dùng nón lá che gió chống nhiễu micro cho Thầy