Quan Âm Thị Kính

Sự Tích Quan Âm Thị Kính Người đắm say vướng mắc Thì không còn sáng suốt Tạo khổ nhục cho mình Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ an. Kẻ buông lung thân tâm Không hành trì giới luật Vu cáo làm hại mình Nếu ta nhẫn chịu được Thì tâm ta sẽ … Đọc tiếpQuan Âm Thị Kính