Thực tập 3 lạy

Lạy thứ nhất(Xướng)Năm vóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. (Chuông, lạy xuống)(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát đất.) Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị … Đọc tiếpThực tập 3 lạy

Thực tập 5 lạy

Lạy Thứ Nhất(Xướng)Trở về kính lạy, liệt vị tiền nhân, dòng họ tổ tiên, gia đình huyết thống, hai bên nội ngoại. (Chuông, lạy xuống)(Vị duy na đọc để mọi người quán niệm theo trong tư thế năm vóc sát đất.) Con thấy cha mẹ mà xương thịt và sự sống đang có mặt và lưu … Đọc tiếpThực tập 5 lạy

Làm mới

Làm mới là thực tập nhìn lại tình trạng của mình và mối liên hệ giữa mình và người thân để có thể hóa giải buồn giận, phá tan mây mù của sự hiểu lầm, đem hạnh phúc trở về để nuôi lớn hạnh phúc ấy. Mỗi tuần ta nên làm mới một lần, dù … Đọc tiếpLàm mới

Nghe chuông

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Mỗi khi nghe tiếng chuông, ta ngưng lại mọi hành động, suy tư và nói năng để trở về hơi thở. Thở vào ta thầm niệm: “Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe”. Thở ra ta thầm niệm: “Tiếng chuông huyền diệu … Đọc tiếpNghe chuông