Từ Nghiêm Tâm Thọ

Chân ý đã là châu báu sẵnTừ nghiêm muôn hạnh cũng dung thôngTa người một thể không hư vọngHồi hướng tùy duyên hạnh giải đồng

Chân Giới Minh

Giới đức kia là ngọc sáng trongMinh minh chiếu diệu tỏa mười phươngTay lành nắm được cành dương liễuĐại địa hồi sinh mỗi bước đường.

Chân Đoan Nghiêm

Chân giác vun trồng miền tuệ uyểnĐoan nghiêm thuyền cập bến thong dongCông phu nở đóa sen ngàn cánhQuê cũ vui chơi thỏa nguyện lòng.

Trung Chính

Trung kiên lòng dạ tựa trăng rằmChính đạo muôn đời nối tổ tôngĐạo ý vườn xưa vừa khởi sắcMột sân hòe quế đã đơm bông.

Chân Hiếu Nghiêm

Hiếu hạnh gương xưa là mật hạnh Nghiêm thân thường trú giữa tăng thân Quê hương sự nghiệp còn trông đợi Tây vức tuy xa vẫn thật gần.

Chân Vị Nghiêm

Chân thực lòng ta ta tự thấy Vị luôn thuần nhất, vị muôn đời Lồng lộng dòng sông in bóng nguyệt Dứt hết trông cầu đạt thảnh thơi

Pháp Hòa

Pháp đã trao lòng từ vạn thuởHòa quang tiếp độ khắp quần sinhSen nở rạng ngời trần chẳng nhiễmĐộ hết muôn phương chúng hữu tình

Chân Vô Ngại

Vô khứ vô lai thường tự tạiNgại gì gươm báu đã trao tayCười lớn tung lên trang hiển háchTrăng nước ngoài kia vẫn sáng đầy

Chân Pháp Ấn

Pháp trao giữa lúc hoa đào nởẤn lòng muôn kiếp vẫn y nguyênBồ đề bóng rợp luôn che chởVạn lý sông xa đã có thuyền

Tịnh Mãn

Tịnh độ bày ra trong mỗi bướcMãn điều nguyện ước cả xưa sauChí trai lấp biển dời non đượcQuét sạch nhân gian mọi hận sầu

Chân Hoa Nghiêm

Hoa trái thương yêu nguyền hiến tặngNghiêm hành tam học, rạng uy nghiĐào lý vườn tâm bừng sắc thắmSân ngoài tùng bách nét phương phi

Chân Thoại Nghiêm

Thoại ứng sao mai vừa xuất hiệnNghiêm trang ngự giữa đỉnh trời caoTrái tim bồ tát ngời muôn nếnÔm hết trần gian ánh nhiệm mầu

Chân Pháp Ứng

Pháp bảo trao truyền trong nhật dụngỨng hợp căn cơ hãy độ ngườiSáng lại mây mù tan sạch hếtÁnh hồng bừng chiếu khắp muôn nơi.

Chân Định Nghiêm

Định hướng thuyền đi trong vững chãiNghiêm trang lòng đất nở hoa trờiĐường xưa mây trắng còn nguyên vẹnÂm điệu hòa chung khúc thảnh thơi.

Chân Tuệ Nghiêm

Tuệ giác đã nguyền nên sự nghiệpNghiêm hành giới định tháng ngày vuiCánh tay bồ tát không ngừng nghỉBiển khổ thuyền dong cứu độ người.

Chân Hương Nghiêm

Hương sắc vườn xưa nguyện vẹn mãiNghiêm uy non cũ vẫn anh linhXuân sang mở sáng chân trời rộngTay nắm tay ca giữa thái bình