Cho đất nước mở ra

Cho đất nước mở ra

Thể loại: Sách

( Nếu có điều kiện mong quý vị đọc tác phẩm bằng sách in )

Cho đất nước mở ra

Tuyển tập 10/50 bài diễn thuyết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh vào mùa xuân 2007 tại Việt Nam