Mời bạn đi vào xứ sở của giây phút hiện tại

Mời bạn đi vào xứ sở của giây phút hiện tại

Thể loại: Thư pháp

Mời bạn đi vào xứ sở của giây phút hiện tại