Hạnh phúc của ba má là gia tài quý nhất mà ba má để lại cho chúng con

Hạnh phúc của ba má là gia tài quý nhất mà ba má để lại cho chúng con

Thể loại: Thư pháp

Hạnh phúc của ba má là gia tài quý nhất mà ba má để lại cho chúng con