Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má

Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má

Thể loại: Thư pháp

Con đang thở cho ba, con đang mỉm cười cho má