Chúng con hạnh phúc lắm khi thấy ba và mẹ có hạnh phúc

Chúng con hạnh phúc lắm khi thấy ba và mẹ có hạnh phúc

Thể loại: Thư pháp

Chúng con hạnh phúc lắm khi thấy ba và mẹ có hạnh phúc