Buông bỏ được thì có hạnh phúc tức thì

Buông bỏ được thì có hạnh phúc tức thì

Thể loại: Thư pháp

Buông bỏ được thì có hạnh phúc tức thì