Hôn trái đất

Thể loại: Danh ngôn

Hôn trái đất

Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình.