Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng

Thể loại: Danh ngôn

Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng

Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng. Chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng. Chúng ta là con cái của thần mặt trời.