Nói “Tôi yêu bạn”

Thể loại: Danh ngôn

Nói “Tôi yêu bạn”

Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã.