Mỗi hơi thở, mỗi bước đi

Thể loại: Danh ngôn

Mỗi hơi thở, mỗi bước đi

Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản.