Tôi đang ở nơi cần ở

Thể loại: Danh ngôn

Tôi đang ở nơi cần ở

Tôi đã tới. Tôi đang ở nơi cần ở. Điểm đến của tôi nằm trên mỗi bước đi.