Chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc

Thể loại: Danh ngôn

Chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc

Nếu chúng ta bình an, chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể cười. Và mọi người trong gia đình, trong xã hội có thể hưởng niềm vui từ chính sự bình an của ta.