Nhìn mọi thứ cởi mở hơn

Thể loại: Danh ngôn

Nhìn mọi thứ cởi mở hơn

Con người đau khổ là vì các thành kiến. Khi nhìn mọi thứ cởi mở hơn, chúng ta sẽ tự do và chẳng còn khổ đau nữa.