Dấu ấn của riêng bạn

Thể loại: Danh ngôn

Dấu ấn của riêng bạn

Tất cả suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều mang dấu ấn của riêng bạn.