Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui

Thể loại: Danh ngôn

Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui

Thời khắc hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chỉ cần bạn để tâm, bạn sẽ nhìn thấy chúng.