Yêu cảm thấy tự do

Thể loại: Danh ngôn

Yêu cảm thấy tự do

Tình yêu của bạn phải khiến cho người yêu cảm thấy tự do.