Tình yêu thật sự

Thể loại: Danh ngôn

Tình yêu thật sự

Nếu bạn yêu ai đó nhưng hiếm khi dành thời gian cho họ thì đó không phải tình yêu thật sự.