Tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc

Thể loại: Danh ngôn

Tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc

Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu tập biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc.