Niềm hi vọng là điều quan trọng

Thể loại: Danh ngôn

Niềm hi vọng là điều quan trọng

Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.