Bởi vì bạn đang sống

Thể loại: Danh ngôn

Bởi vì bạn đang sống

Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật.