Hạnh phúc được là chính mình

Thể loại: Danh ngôn

Hạnh phúc được là chính mình

Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.