Nụ cười đem đến niềm vui

Thể loại: Danh ngôn

Nụ cười đem đến niềm vui

Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.