Khi một người làm bạn đau khổ

Thể loại: Danh ngôn

Khi một người làm bạn đau khổ

Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ.