Không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương

Thể loại: Danh ngôn

Không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương

Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.